دانش آموزان ممتاز

علی خاندوزی
19.49

مهدی رشیدی مهرآبادی
19.82

علی ثقت الاسلامی
19.41
سایر رتبه ها
 
مهدی رشیدی مهرآبادی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 1
 
علی خاندوزی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 2
 
علی ثقت الاسلامی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 3
 
فواد خزایی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 4
 
سامان فرنام
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 5
 
محمدرضا بهنام
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 6
 
میلاد متقی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 7
 
سید علی شهرآبادی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 8
 
على عزیزجهان
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 9
 
امید جوادی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 10
 
آرین علی اکبر سلطان
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 11
 
علیرضا قمشلویی شراهی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 12
 
محمدرضا رفعتی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 12
 
سعید کاوه
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 13
 
علیرضا رادمرد
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 13
 
سیدمرتضی پورکاوسی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 14
 
سید علی نوعی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 15
 
ابوالفضل سفيدآبي
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 16
 
محمد حمزه
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 17
 
سید مهدی میر محمد میگونی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 18
 
علیرضا فشارکی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 19
 
سینا دواجی
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 20
 
علیرضا اسمَریان نسب
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 21
 
سینا خواجه صالحانی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 21
 
سپهر کریمی صدیق
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 22
 
محمد مهدی برزگری امیری علیا
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 23
 
نیما محمدی
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 24
 
محمد مسعودی مقدم
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 25
 
فرشاد سعادتی
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 26
 
سیاوش صفی
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 27
 
یزدان لطفی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 28
 
امیرسامان ابراهیمی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 29
 
رضا کربلایی محمد میگونی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 30
 
محمد علی حسینی سیانكی
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 31
 
پیروز ناصریان
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 32
 
حمیدرضا یوسف زاده
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 32
 
سید معین هاشمی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 33
 
محمد دلاوری
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 34
 
احسان چشمه قصابانی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 35
 
محمدحسین سعیدی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 36
 
محمدعلی اعتمادراد
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 36
 
پارسا فرخی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 37
 
مصطفی وثوق ملکی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 38
 
سعید قاضی مرادی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 39
 
آرمان همرنگي فرد
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 40
 
پیام میر علی اکبر
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 41
 
حسین قربانی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 42
 
علی رضا پایدار
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 43
 
ماهان معینی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 44
 
محمدرضا مهمانچی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 45
 
فرحان فضائلی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 46
 
امیرمحمد پیراسته
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 47
 
علی هادوی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 48
 
یاسر مددی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 49
 
محمد رسول حسینی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 50
 
محمد نوروزی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 50
 
مهدی شعبانی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 51
 
محمدفرحان ترابی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 52
 
سید حسین اطهاری
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 53
 
امیرحسام ذاکری
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 54
 
محمد یزداندوست
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 55
 
مرتضی هفتانی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 56
 
سامان محمدخانی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 57
 
بهداد رزم پوش
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 58
 
امیر خوش دست
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 59
 
علی اسدی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 60
 
رضا میرزایی
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 61
 
علی حسن زرینی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 62
 
امین برادران سادات
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 63
 
مهدی محمد قاسم لو
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 64
 
محمد حسین رسول خانی یازتپه
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 65
 
محمد شهریاری فرد
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 66
 
محمدرضا پیرمحمدی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 66
 
علیرضا بختیاری قلعه
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 67
 
دانیال مرتضی زاده
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 68
 
علی زندی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 69
 
نیما آزاد
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 70
 
شاهین شادان
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 71
 
علی رضا فخارنیا
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 72
 
رضا شاه نوری
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 73
 
علیرضا خیری پور
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 74
 
حسین دهقان طرزجانی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 75
 
امیرعلی مظهری تهرانی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 75
 
حسین معماریان
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 76
 
علیرضا شاه رخی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 77
 
آرمان نیکخواه سخن ور
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 78
 
شایان خانی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 79
 
سیدعلی هاشمی دمنه
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 80
 
حسین کاوشی اصل
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 81
 
شایان نوری سیگارودی
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 81
 
مهدی جوکار
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 82
 
علیرضا غلامیان
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 83
 
ابولفضل ساوه شمشکی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 84
 
علی رحمتی سکر اباد
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 84
 
سینا خالق وردی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 85
 
دانیال سهراب نژاد
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 86
 
سید آرش صحفی خواه
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 87
 
آرمان سهرابی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 88
 
داود سفردوست
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 89
 
سهراب طلوعی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 90
 
سید معین زراعتکار
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 90
 
مهران رستمی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 91
 
رسول اسد زاده گازار
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 92
 
حسام فیض آباد
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 92
 
محمد رضا رحیمی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 93
 
علی والی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 94
 
علی عبداله زاده گیوج
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 95
 
پویا توانگری
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 96
 
محمدرضا جزینی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 96
 
علی اسلامیان
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 97
 
امیر محمد عبدالحسینی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 98
 
امیرحسین مجیدی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 99
 
محمدرضا نوری
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 100
 
بنيامين پيري
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 100
 
سید امیر حسین فاتحی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 101
 
سیدعلیرضا حسینی
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 102
 
ایمان پیراسته
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 103
 
علیرضا رغبتی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 104
 
محمدصالح زارع
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 105
 
علی خنجری
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 106
 
مهدی اردلانی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 107
 
پوریا شیرجعفری
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 108
 
کیوان قیم
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 109
 
حسن طاهرزاده
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 110
 
امید چرخی
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 111
 
پویا کهندانی تفرشی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 112
 
امیرحسین یاوری
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 113
 
امید اژدری
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 114
 
آرش رضایی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 115
 
دانیال عباسی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 116
 
امیرحسین ثقفی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 117
 
سینا صادقی لواسانی
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 118
 
سالار مرشدی هنده جان
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 119
 
آرمان صادقی سقدیل
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 120
 
امیرحسین سلیمی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 121
 
علی انکشافی حقیقی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 122
 
علی رضایی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 123
 
ابوالفضل نصیری
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 124
 
علی رضائی ثانی رازلیقی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 124
 
علی ابراهیمی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 125
 
محمد محمد حسینی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 126
 
آرش بیات
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 127
 
بهنام امیری
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 128
 
سجاد فرد خراسانی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 129
 
عرفان نسترن
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 130
 
سپهر محسن زاده کورایم
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 131
 
حسن اصغربیجن آبادی
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 132
 
امیرعلی بشیرنژاد
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 133
 
سید امیر حسین زجاج مطلق
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 133
 
مصطفی مریدیان
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 134
 
محمد حسام آقایی میبدی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 135
 
محمد عرفان زمینی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 136
 
امیرحسین پوراحمدعلی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 137
 
دانیال بَندار کاخکی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 138
 
عماد علي پناهي
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 139
 
مهدی همایونپور
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 140
 
علیرضا عباس زاده
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 141
 
آرمان نعمت پور
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 142
 
امیرارسلان اتابکی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 143
 
سید محمد مصطفوی منتظری
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 144
 
محمدمهدی اسدی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 145
 
محمدمهدی حسنی سرکانی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 146
 
مهدی ملکی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 147
 
حیدر محمدی زاده
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 148
 
دانیال مهدویان
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 149
 
نیما ظریف آبکناری
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 150
 
ابوالفضل رجبی تلاجیمی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 151
 
بنیامین لاری لواسانی
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 152
 
علیرضا رجب زاده
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 153
 
متین نوری اردستانی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 154
 
علیرضا شفیعی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 155
 
بهزاد حسنی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 156
 
آریا اشکیل
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 157
 
علیرضا مالکی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 158
 
ماهان محمدی لویه
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 158
 
عرفان رضاخانلو
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 159
 
متین روشندل
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 160
 
اميرعباس جليليان
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 161
 
علی غفاری خورلک آبادی
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 162
 
حسین خسروی دهقی
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 163
 
خشایار سبزعلی رضائی
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 164
 
علی حیدری
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 165
 
امیرعباس عباسی یزدی
اول عمومی B
  رتبه در مدرسه: 166
 
محمداسماعیل افراز
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 167
 
سیدرضا جعفری
سوم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 168
 
سجاد رمضانی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 169
 
علیرضا حسن زاده
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 170
 
امیر حسین ولید آبادی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 171
 
علیرضا علیانی
اول عمومی A
  رتبه در مدرسه: 172