تماس با ماآدرس:فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 پلاک50
شماره تماس: 77709233
معرفی
پیوندها
دانش آموزان ممتاز

سامان فرنام
19.38

علی خاندوزی
19.41

سیدمرتضی پورکاوسی
19.29
سایر رتبه ها
 
علی خاندوزی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 1
 
سامان فرنام
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 2
 
سیدمرتضی پورکاوسی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 3
 
سید علی شهرآبادی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 4
 
مهدی رشیدی مهرآبادی
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 5
 
محمد حسنی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 6
 
فواد خزایی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 7
 
محمد شهریاری فرد
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 8
 
محمدرضا رفعتی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 9
 
شهاب ضیائی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 10
 
میلاد متقی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 11
 
آرمان همرنگي فرد
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 12
 
سپهر کریمی صدیق
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 12
 
محمدرضا بهنام
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 13
 
سید علی میرزا مصطفی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 14
 
علیرضا رادمرد
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 15
 
سید حسین اطهاری
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 16
 
رضا شاه نوری
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 17
 
سید علی نوعی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 18
 
سینا خالق وردی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 19
 
یاسر مددی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 20
 
امیر حسین فلاح حسینی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 20
 
علیرضا غفاری
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 21
 
علیرضا اسمَریان نسب
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 21
 
رضا کربلایی محمد میگونی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 22
 
محمدحسین سعیدی
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 23
 
علیرضا فشارکی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 24
 
محمد رضا حسینی
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 25
 
حسین معماریان
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 26
 
شایان یعقوبی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 27
 
امیر محمد عبدالحسینی
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 28
 
ایمان ولید آبادی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 29
 
محمدصالح رضایی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 30
 
علی رضایی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 30
 
علیرضا مظاهری پور
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 31
 
محمد قربانی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 31
 
علیرضا غلامیان
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 32
 
نیما مداین
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 33
 
پوریا پارسی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 34
 
علیرضا مبینی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 35
 
محمد امین موسایی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 36
 
علی رضا پایدار
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 37
 
امیررضا گودرزی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 38
 
امید جوادی
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 39
 
امیر علی غفوریان راد
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 40
 
محمدرضا مهمانچی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 41
 
عرفان نقدی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 42
 
محمدعلی اعتمادراد
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 43
 
رامتین درخشان
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 43
 
علیرضا شربتی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 44
 
سینا خواجه صالحانی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 45
 
محمدرضا شعبانی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 46
 
پویا توانگری
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 47
 
ابوالفضل سفيدآبي
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 48
 
علی زندی
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 48
 
واراند ورطانی
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 49
 
دانیال حسنی
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 50
 
علی محمد رستمیان
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 51
 
محمد رسول حسینی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 52
 
علیرضا خیری پور
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 53
 
محمد عرفان زمینی
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 54
 
مهدی جوکار
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 54
 
امیرسامان ابراهیمی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 55
 
سینا دواجی
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 56
 
یزدان لطفی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 57
 
علی کمری
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 58
 
سامان محمدخانی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 59
 
حسین دهقان طرزجانی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 59
 
امیرحسین غلامی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 60
 
محمد دلاوری
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 61
 
امیرحسین جواهرکار
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 62
 
سید مهدی میر محمد میگونی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 63
 
امیرعلی بشیرنژاد
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 63
 
داوود سلطانی محمدی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 64
 
علیرضا شاه رخی
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 65
 
مهدی شعبانی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 66
 
متین خدیور
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 67
 
پویا مهرآذر
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 68
 
علیرضا شعبانی لالانی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 69
 
احسان نظرپور
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 70
 
فرحان فضائلی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 71
 
محمد مهدی جعفری
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 71
 
محمد رضا رحیمی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 71
 
علی امیری لرد
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 72
 
پارسا فرخی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 73
 
مهران رستمی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 73
 
محمد سلیمانی میگونی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 74
 
بردیا قاسمی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 75
 
محمد رضا سمیعی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 75
 
اشکان عراقی پور
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 76
 
محمد رضا احمدی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 77
 
آرش رضایی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 78
 
امیرعلی مظهری تهرانی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 79
 
علی هادوی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 80
 
امیرحسین سلیمی
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 81
 
علی حسن زرینی
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 81
 
امیرحسین امامی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 82
 
علی رضا فخارنیا
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 83
 
علی اسلامیان
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 83
 
محمداسماعیل افراز
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 84
 
پوریا شیرجعفری
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 84
 
رضا میرزایی
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 85
 
سید امیر حسین زجاج مطلق
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 86
 
آرمین یوسفی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 87
 
محمد حمزه
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 88
 
آرمان سهرابی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 89
 
مهدی نجات پور
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 90
 
نیما آزاد
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 91
 
رسول اسد زاده گازار
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 92
 
محمدصالح زارع
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 92
 
کیوان قیم
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 93
 
عرفان رضاخانلو
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 94
 
حیدر محمدی زاده
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 95
 
میر عماد جلیل القدر
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 96
 
حسن طاهرزاده
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 97
 
سیاوش کریمی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 97
 
علیرضا همتی بهار
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 98
 
ابولفضل ساوه شمشکی
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 99
 
امید عسکری نژاد
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 99
 
سجاد فرد خراسانی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 100
 
آرمان نیکخواه سخن ور
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 101
 
رضا قاسم بلند
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 102
 
جواد صادقی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 103
 
سجاد رمضانی
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 104
 
سید امیر حسین فاتحی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 105
 
دانیال عباسی
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 106
 
محمد حسین رسول خانی یازتپه
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 107
 
مهران عبدلی
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 107
 
سید یاشار اکبری
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 108
 
دانیال محمدحسینی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 109
 
پوریا سالارزاده
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 110
 
ابوالفضل رجبی تلاجیمی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 111
 
متین روشندل
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 112
 
خشایار محسنی
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 113
 
محمدفرحان ترابی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 113
 
امیرحسین مجیدی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 113
 
محمدمهدی چیذری
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 114
 
یاسر مشهدی ابراهیم
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 115
 
روزبه رحمانی جو
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 116
 
محمد قهرمانی نژاد
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 117
 
پیمان ایزددوستدار
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 118
 
علیرضا عبدالملکی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 119
 
امیرحسین یاری
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 120
 
علی اخلاق
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 121
 
امیرحسین یاوری
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 121
 
علی انصاری
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 122
 
دانیال بَندار کاخکی
سوم معماریB
  رتبه در مدرسه: 123
 
عرفان پالیزدار
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 124
 
علی خاکبازان
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 125
 
ایمان پیراسته
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 126
 
پویا کهندانی تفرشی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 127
 
سید امیر حسین محمود زاده
سوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 128
 
علی والی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 129
 
مهدی محمد قاسم لو
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 130
 
متین نوری اردستانی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 131
 
مهدی رحیمی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 132
 
محمدمهدی عالی زاده
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 133
 
امیرحسین پوراحمدعلی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 134
 
امیرحسین ثقفی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 135
 
سروش خسروداد
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 136
 
ماهان معینی
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 137
 
اشکان گرامی منش
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 138
 
علیرضا علیانی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 139
 
رضا رازگردانی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 140
 
سالار مرشدی هنده جان
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 141
 
محمد امین عقیلی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 142
 
علیرضا عباس زاده
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 143
 
محمد امین دهقان
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 144
 
بردیا انوشه
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 145
 
عرفان بحرینی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 146
 
محمد نوروزی
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 147
 
محمدرضا شمسایی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 148
 
محمدرضا نوری
سوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 149
 
سپهر محسن زاده کورایم
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 150
 
محمد حسین دوازده روخ
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 150
 
مهدی همایونپور
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 151
 
خشایار سبزعلی رضائی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 152
 
محمد رضا بیاتی
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 153
 
علیرضا رغبتی
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 154
 
علی رضا زرنگ ثانی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 155
 
سید رضا فلاح علیدوست
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 156
 
دانیال بختیاری
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 157
 
محمد مهدی محمدی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 158
 
حسین خسروی دهقی
دوم کامپیوترB
  رتبه در مدرسه: 159
 
مهدی مستعان
دوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 160
 
علی اصغر سیجانی
اول عمومی
  رتبه در مدرسه: 161
 
سیدمحمدحسن یوسف زاده
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 162
 
علیرضا مقدمی
دوم کامپیوترA
  رتبه در مدرسه: 162
 
دانیال مهدویان
سوم معماریA
  رتبه در مدرسه: 162
 
سجاد داوری حسین پور
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 162